MEDIATRAINING TIPS

Mediatraining Tips om goed voorbereid de pers te woord te staan

 • Behandel journalisten als vakmensen, betuttel niet en lieg NOOIT!
 • Bel terug als u dat beloofd heeft. Ook al heeft u niets toe te voegen.
 • Ben en blijf bereikbaar.
 • Niet u maar de journalist bepaalt wat nieuws is.
 • Heb een voorgesprek met de journalist als de situatie dat toelaat
 • Schrijf de naam van de journalist op en het medium dat hij vertegenwoordigt.
 • Bereid u voor om bij calamiteiten precies te vertellen wat u doet om de zaak te beëindigen/beheersen.
 • Als u het antwoord op een vraag niet weet, zeg het dan ook. Ga NOOIT speculeren.
t

De volgende vragen kunt u bij een incident zeker verwachten

* wat is er precies gebeurd?

* zijn er slachtoffers? hoeveel? wie?
(geef nooit details over slachtoffers zo lang de familie nog niet is ingelicht)

* is er gevaar voor mens en milieu?

* wiens schuld is het? wie is er verantwoordelijk?

* is de zaak onder controle?, zo niet, wanneer wel?

t

Mogelijke vragen die u tijdens het voorgesprek kunt stellen zijn

* voor welk programma/blad is het?

* wat wilt u mij vragen?

* ben ik de enige die hierover wordt geïnterviewd?

* hoe lang gaat het gesprek duren?

* gaat het rechtstreeks of wordt er gemonteerd?

* wat is uw eerste vraag?

 • Gebruik klare taal, geen eufemismen, blijf feitelijk.
 • Vermijd discussies over de schuldvraag. Geef aan dat dit nu niet uw prioriteit heeft, maar wel het onder controle krijgen/hebben van het incident.
 • Ben zeker van de feiten en cijfers die u beschikbaar stelt.
 • Geef nooit uw persoonlijke mening.
 • Trap niet in de valkuil van de hypothese, wat… als… Maak duidelijk dat je
  niet kunt reageren op feiten die niet hebben plaatsgevonden.
 • Neem de leiding. Weet wat u wil zeggen en zeg ’t dan ook. Laat u dus niet
  blindelings leiden door de vragen van de journalist.
 • Heb een profielschets gereed van uw organisatie (aantal medewerkers, produkten, diensten, veiligheid- en milieubeleid, enzovoort).
 • Let op waar het interview plaatsheeft. Liefst niet tegen een achtergrond die erger doet vermoeden.

Tot slot… blijf kalm, gebruik uw gezond verstand en …

Bel ons

0031 6 427 797 41

Mail ons

info@mediatrainingbenelux.nl

boek over mediatraining door Evert van Wijk

Gratis eBook MediaGeniek

Volgens het vakblad Communicatie één van de beste boeken over mediatraining ooit

Bedankt voor het aanvragen van MediaGeniek!

boek over mediatraining door Evert van Wijk

Gratis eBook mediatraining

Volgens het vakblad Communicatie één van de beste boeken over mediatraining ooit

CHECK JE EMAIL BOX

Share This