Kunt u absolute garanties geven dat…

Ik zie tijdens mediatrainingen vaak dat de deelnemers behoorlijk kunnen worstelen met de garantie-vraag. Kunt u absolute garanties geven dat…
Toch is het niet moeilijk om die vraag te tackelen.
Immers absolute garanties kan niemand geven. We zijn niet beter dan god.

De garantievraag

De garantievraag richt zich vaak op de uitkomst.
Bijvoorbeeld:
– kunt u garanderen dat zo’n gevaarlijke gasontsnapping in de toekomst is uitgesloten?
– kunt u garanderen dat kernenergie absoluut veilig is?
– kunt u garanderen dat de dijken niet zullen breken?

Zoals gezegd: niemand kan dergelijke uitkomsten garanderen.
Maar in plaats van je antwoord te richten op de uitkomsten, is het handiger om te praten over het proces.

Praten over het proces

Je zegt dan bijvoorbeeld:
– Ik kan u absoluut garanderen dat we alles in het werk stellen om dergelijke gasontsnappingen in de toekomst te voorkomen
of
– ik kan u garanderen dat we er alles aan doen om onze kerncentrales veilig te maken en veilig te houden. Dat bewijzen we trouwens al 40 jaar…
of
– ik kan u garanderen dat we er alles aan doen om onze dijken ook in de 21e eeuw absoluut overstromings-proof te houden.

Wat je feitelijk doet is het woord garanties in een iets andere context gebruiken. In plaats van over de uitkomsten te praten, praat je nu over het proces.
Over het proces van het voorkomen van gasontsnappingen,
over het proces om kernenergiecentrales nog veiliger te maken,
en het proces om ervoor te zorgen dat we met z’n allen in de 21e eeuw droge voeten houden.

Samengevat:

Mocht u in de toekomst de garantievraag gesteld krijgen: geef dan geen garanties over de uitkomsten. Maar geef gerust wel garanties over het proces!