Mediatrainingtip 5: Kernboodschappen ontwikkelen, doe je zo!

“Ik ben hier om jullie de antwoorden te geven op de vragen die jullie mij hadden willen stellen, zei oud-minister Buitenlandse Zaken, Henri Kissinger ooit tijdens een persconferentie. Ofwel, hoe dring je snel door tot de kern van je verhaal?”, alvorens  je met de media gaat praten…
Praat je met de massamedia dan zijn er altijd groepen die meer en minder interessant zijn. De interessanten zijn je kerndoelgroepen.
Ik hanteer een soort drietrapsraket om snel tot mijn kernboodschappen door te dringen. Die bestaat uit:
 • Wie vormen mijn kerndoelgroep(en)? 
 • Welk effect wil ik bij die doelgroep(en) bereiken?
 • Wat is/zijn dan mijn boodschap(pen)?  

 

Wie vormen mijn kerndoelgroep(en)

Een voorbeeld: uw bedrijf moet inkrimpen omdat de marktontwikkeling tegenzit wat leidt tot gedwongen ontslagen. Wie belangt dit nieuws het meest aan? Ofwel, wie zijn mijn kerndoelgroepen.
Je Kerndoelgroepen, zijn de mensen tot wie jij je vooral wilt richten
 • eigen medewerkers die mogen blijven
 • medewerkers die ontslagen gaan worden
 • en misschien ook de OR en vakbond.

Het Effect is wat je vooral bij je doelpubliek wilt bereiken?

 • draagvlak voor deze beslissing 
 • geen onnodige arbeidsonrust

Je Kernboodschappen zijn wat je vooral wilt vertellen?)

 • De herstructurering is noodzakelijk om de toekomst van de onderneming zeker te stellen.
 • Vervolgens geef je de redenen waarom?: ingezakte vraag en de economische malaise. Dan zeg je dat je je hard maakt voor een goed sociaal plan en dat je hoopt te kunnen rekenen op een constructieve opstelling van OR en vakbond in deze moeilijke tijd.
 • Tot slot herhaal je dat je je terdege realiseert dat dit een zwaar offer (het leed) is voor de mensen die het betreft, maar de enige mogelijkheid (de noodzaak ervan) om te overleven.
Natuurlijk bereid je je ook voor op de nasty questions die ongetwijfeld gesteld zullen worden. Maar probeer die op een ongedwongen manier te herleiden naar je kernboodschappen.