Waarom kamerleden beter voortdurend mediatraining volgen

Toen ik de wetenschapper Geert Walling vandaag in Buitenhof zag, dacht ik onmiddellijk dat het wellicht nog nooit zo belangrijk is geweest als nu dat kamerleden voortdurend intensief mediatraining volgen, willen ze boven komen drijven.

Walling zegt namelijk dat kamerleden een steeds nadrukkelijker drang hebben om zich in de media te profileren. Volgens de wetenschapper doen ze dat vooral door zich meer dan vroeger te laten leiden door wat nieuws is. Zo blijkt uit zijn onderzoek dat zo’n 57% van de kamervragen verwijzen naar onderwerpen waarover aandacht was in de media. Hiermee zoeken kamerleden een sterkere profilering, is één van zijn conclusies.

Mediacratie

Kamerleden zijn zich dus steeds meer bewust van het feit dat we in een mediacratie leven. Ze weten donders goed wat de kiezers lezen, beluisteren en bekijken in de media en daar zitten ze als een bok op een haverkist bovenop. In de uitzending wordt het bericht van de Nederlandse Laura aangehaald die in de moslimstaat aangifte deed van verkrachting en prompt zelf de bak indraaide, omdat seks voor het huwelijk daar strafbaar is. De kamerleden stonden bij wijze van spreken in rijen van drie om daar vragen over te stellen.

Profileringsdrang kamerleden

Volgens Geert Walling wordt vandaag de dag in 57% van de de kamervragen verwezen naar de media. Er is duidelijk een steeds duidelijkere persoonlijke profileringsdrang door de kamerleden. Ze hebben met andere woorden een steeds scherpere focus op het publieke debat. Je zou dus kunnen zeggen dat de democratie steeds meer plaats moet maken voor mediacratie.

Bekende Nederlanders als Sylvana geen garantie voor succes

Tegelijkertijd zie je dat kamerleden zich steeds meer gaan profileren op bepaalde thema’s ipv partijprogramma’s. Dit alles heeft tot gevolg dat partijen minder kracht en macht hebben. In plaats daarvan zie je dat persoonlijke profilering belangrijker wordt en dat partijen om die reden bekende Nederlanders aantrekken, zoals Moskowitz , maar dat partijen minder belangrijk worden met fracties met Bekende Nederlanders zoals Sylvana Simons. Al wil de keuze voor BN-ers niet altijd succesvol zijn, zoals bij Moszkowicz het geval was. Politiek wordt dus persoonlijker en dan is het zaak dat je het in de media goed kunt uitleggen